Th

จดหมายข่าว ไตรมาส 1/2560

ผลิตภัณฑ์ของเรา

งานบริการอื่นๆ

โรงสร้างคานรับน้ำหนัก

ความสามารถในการผลิตคานรับน้ำหนักของบริษัทอยู่ที่ 25,000 ตันต่อปี และโรงงานของบริษัทมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

Read more

อุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อม

อุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อมถูกสร้างขึ้นในปี 2558 ภายใน โรงงานของบริษัท ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์

Read more

ข่าวสารล่าสุด

Ophir Energy มาเยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท Ophir Energy PCL (Ophir) ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจน้ำมันและก๊าซ ที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชียได้มาเยี่ยมชมโรงงานและร่วมประชุมกับฝ่ายงานโครงการของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ BJCHI ที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Read More

Chiyoda Corporation มาเยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท Chiyoda Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้มาเยี่ยมชมโรงงานที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองและที่พื้นที่ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญที่บริเวณท่าเรือสัตหีบโดยมีทีมผู้บริหารและฝ่ายงานโครงการของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ BJCHI ให้การต้อนรับ
Read More

TNT มาประชุมกับ BJCHI

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัท Terra Nova Technologies (TNT) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในการให้บริการด้านการขนถ่ายและลำเลียงวัตถุดิบ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงาน ณ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Read More

มาตรฐานการดำเนินงาน / รางวัล

ลูกค้าของเรา

เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลก ทางด้านวิศวกรรม

การจัดหาผลิตภัณฑ์งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่