ผลิตภัณฑ์ของเรา

งานบริการอื่นๆ

โรงสร้างคานรับน้ำหนัก

ความสามารถในการผลิตคานรับน้ำหนักของบริษัทอยู่ที่ 25,000 ตันต่อปี และโรงงานของบริษัทมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

Read more

อุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อม

อุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อมถูกสร้างขึ้นในปี 2558 ภายใน โรงงานของบริษัท ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์

Read more

ข่าวสารล่าสุด

งดเว้นการรับของขวัญ

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอส่งความปรารถนาดีและขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีจากท่านตลอดปีที่ผ่านมา

Read More

Downer EDI Limited มาเยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ บริษัท Downer EDI Limited ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Read More

การประชุมเพื่อเริ่มโครงการระหว่างบริษัท BJCHI, Petrobras และ KM

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมร่วมกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริษัท Petrobras และ Kerui-Metodo Construção e Montagem S/A (KM)

Read More

มาตรฐานการดำเนินงาน / รางวัล

ลูกค้าของเรา

เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลก ทางด้านวิศวกรรม

การจัดหาผลิตภัณฑ์งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่