ผลิตภัณฑ์ของเรา

งานบริการอื่นๆ

โรงสร้างคานรับน้ำหนัก

ความสามารถในการผลิตคานรับน้ำหนักของบริษัทอยู่ที่ 25,000 ตันต่อปี และโรงงานของบริษัทมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

Read more

อุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อม

อุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อมถูกสร้างขึ้นในปี 2558 ภายใน โรงงานของบริษัท ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์

Read more

ข่าวสารล่าสุด

ExxonMobil มาเยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัท ExxonMobil (NYSE : XOM) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกในตลาดหลักทรัพย์สำหรับกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และได้ร่วมพูดคุยกันถึงโอกาสที่ ExxonMobil จะได้ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาในประเทศ ที่มีความสามารถ เพื่อร่วมกันก่อสร้างและพัฒนาโรงปิโตรเคมีแห่งใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำมันเดิมที่มีอยู่ ที่ศรีราชา  การเยี่ยมชมโรงงานเป็นเวลา 1 วัน ที่สำนักงานใหญ่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยทีมพัฒนาธุรกิจของ ExxonMobil ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตอันไกล้
Read More

BHP Billiton มาเยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัท BHP Billiton ซึ่งเป็นบริษัทในด้านการทำเหมืองแร่เหล็ก, ปิโตรเลียม, ถ่านหินชั้นนำของโลก ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและพร้อมดูความคืบหน้างานโครงการ Spence Growth Project ซึ่งเป็นงานแปรรูปและประกอบโครงสร้างเหล็กในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ในประเทศชิลี พร้อมทั้งร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารและฝ่ายงานโครงการของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ BJCHI ที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Read More

โอเฟียร์เข้าร่วมประชุมกับบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัท โอเฟียร์ ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด (โอเฟียร์) ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจน้ำมันและก๊าซ ที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชียได้เดินทางมาที่บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ณ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อเข้าร่วมประชุมกับทีมบริหารโครงการในการเตรียมความพร้อมและพูดคุยในรายละเอียดสำหรับการดำเนินโครงการ Phase 4B BLWPC and Decks Fabrication and Transportation ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปรับงานโครงการนี้เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
Read More

มาตรฐานการดำเนินงาน / รางวัล

ลูกค้าของเรา

เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลก ทางด้านวิศวกรรม

การจัดหาผลิตภัณฑ์งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่