งดเว้นการรับของขวัญ

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอส่งความปรารถนาดีและขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีจากท่านตลอดปีที่ผ่านมา

(more…)

Read More

Downer EDI Limited มาเยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ บริษัท Downer EDI Limited ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง   (more…)

Read More

การประชุมเพื่อเริ่มโครงการระหว่างบริษัท BJCHI, Petrobras และ KM

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมร่วมกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริษัท Petrobras และ Kerui-Metodo Construção e Montagem S/A (KM) (more…)

Read More

BJCHI in Singapore

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561

คณะผู้แทนจาก บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมทำ workshop กับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งการเข้าร่วม workshop ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธในการประกอบโครงสร้างขนาดใหญ่ในประเทศและส่งออกไปยังสิงคโปร์

Read More

BJCHI in Japan ( Chiyoda )

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

คณะผู้แทนจาก บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้แทนของบริษัท ชิโยดะ คอร์ปอเรชั่น ที่สำนักงานใหญ่ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Read More

BJCHI in Japan ( JGC )

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

คณะผู้แทนจาก บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้แทนของบริษัท เจจีซี คอร์ปอเรชั่น ที่สำนักงานใหญ่ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Read More

BJCHI ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC )

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างสมบูรณ์ โดยมีนายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

งานดังกล่าวจัดโดยแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Corruption หรือ CAC) โดยได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Read More

ThyssenKrupp เยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 บริษัท ThyssenKrupp Industrial Solutions (Thailand) Limited (TISL)ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและรับเหมาชั้นนำของประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมพูดคุยเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานโครงการของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) การเข้าเยี่ยมชมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการคัดเลือกผู้รับเหมาย่อย สำหรับดำเนินโครงการในประเทศฮังการี

อนึ่ง บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาย่อยเพียงไม่กี่รายที่มีโอกาสสูง ที่จะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินงานโครงการนี้

Read More

ExxonMobil มาเยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัท ExxonMobil (NYSE : XOM) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกในตลาดหลักทรัพย์สำหรับกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และได้ร่วมพูดคุยกันถึงโอกาสที่ ExxonMobil จะได้ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาในประเทศ ที่มีความสามารถ เพื่อร่วมกันก่อสร้างและพัฒนาโรงปิโตรเคมีแห่งใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำมันเดิมที่มีอยู่ ที่ศรีราชา  การเยี่ยมชมโรงงานเป็นเวลา 1 วัน ที่สำนักงานใหญ่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยทีมพัฒนาธุรกิจของ ExxonMobil ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตอันไกล้

Read More

BHP Billiton มาเยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัท BHP Billiton ซึ่งเป็นบริษัทในด้านการทำเหมืองแร่เหล็ก, ปิโตรเลียม, ถ่านหินชั้นนำของโลก ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและพร้อมดูความคืบหน้างานโครงการ Spence Growth Project ซึ่งเป็นงานแปรรูปและประกอบโครงสร้างเหล็กในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ในประเทศชิลี พร้อมทั้งร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารและฝ่ายงานโครงการของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ BJCHI ที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

Read More